Banner
 

Asta Casino

Banner

Foto van de week

 

Haaglandia F1 on Tour 2015

Hdia F1 on Tour 2015

 

Matzo Webdesign

Banner
Banner
Banner

Steun Stars in Their Eyes

Banner

Normen en waarden

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Sancties voor het overtreden van gedragsregels

Tijdens en rond wedstrijden en trainingen doen zich regelmatig incidenten voor die de sportieve sfeer bederven en het imago van Haaglandia (kunnen) schaden.
Het bestuur heeft besloten een duidelijke lijn uit te zetten voor het Normen en waarden beleid met preventieve en corrigerende maatregelen.
De eerste leden en ouders van leden hebben al met de nieuwe corrigerende maatregelen kennis gemaakt”.
Op advies van de jeugdafdeling zal een Normen en waarden commissie in het leven worden geroepen, die het bestuur gaat adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van een effectieve en werkbare aanpak.
Dit kost uiteraard de nodige voorbereiding en tijd. Tot die tijd zal het bestuur voor corrigerende maatregelen voorlopig uitgaan van een leidraad van de KNVB voor de strafmaat bij molestaties.

 

Straffen worden door het bestuur toegekend na hoor en wederhoor en voor zover overtredingen niet door de KNVB zijn of zullen worden bestraft.
Kortdurende schorsingen kunnen gepaard gaan met taakstraffen, zoals het schoonmaken van kleedkamers en het terrein, werkzaamheden in de kantine etc.
We publiceren dit overzicht op de website, zodat voor iedereen duidelijk is wat hem of haar te wachten staat op het moment dat hij of zij gedragsregels overtreedt:

 

Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag):

 • Eenvoudige belediging 4 –- 6 wedstrijden schorsing;
 • Grove belediging (spuwen) 6 –- 10 wedstrijden schorsing;

 

Bedreiging (dreigen met niet nader omschreven handelen):

 • Eenvoudige bedreiging ('Ik zie je nog wel") 6 - 8 wedstrijden schorsing;
 • Concrete bedreiging met geweld ("“Ik sla je straks in elkaar") 4 -– 6 maanden schorsing;

 

Fysiek gewelddadig handelen :

 • Handtastelijkheden 3 -– 5 maanden schorsing;
 • Trekken aan kleding, wegduwen 6 –- 10 wedstrijden schorsing;
 • Het gooien en/of trappen van voorwerpen 8 -– 12 wedstrijden schorsing;
 • Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen 3 - 5 maanden schorsing;
 • Slaan en/of schoppen in de richting van anderen, vechten 4 -– 7 maanden schorsing;

 

Mishandeling

 • Lichte vorm - geen letsel, wel pijn, tot 1 jaar schorsing;
 • Middelvorm - letsel (blauw oog), tot 2 jaar schorsing;
 • Ernstige vorm - genezingsduur langer dan 10 dagen, royement.

 

Vernieling van Haaglandia eigendommen

 • Lichte vorm - schade onder €250, 4 - 6 maanden schorsing;
 • Middelvorm - schade tussen €250 - €500, 1 jaar schorsing;
 • Zware vorm - schade meer dan €500, potentieel royement.

  

Diefstal van Haaglandia (spelers) eigendommen

 • Uit eigen beweging retourneren + spijtbetuiging, 2 - 8 maanden schorsing
 • Andere situaties, varierend tot royement

 

 

Kosten gemaakt om herstelwerkzaamheden te verrichten ontstaan door vernielingen worden op de dader(s) c.q. ouders/verzorgers verhaald.

 

Hierbij dient ook bedacht te worden, dat naast de bestraffing van leden ook de vereniging door de KNVB bestraft kan worden indien sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers/ouders.
Een vereniging kan verantwoordelijk gesteld worden voor een overtreding, welke is begaan door haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke dan ook) bekleden.
Een vereniging kan eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien van gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten.
Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties "buiten het speelveld" wordt hierop gebaseerd.