Banner
 

Asta Casino

Banner

Foto van de week

 

Haaglandia F1 on Tour 2015

Hdia F1 on Tour 2015

 

Matzo Webdesign

Banner
Banner
Banner

Steun Stars in Their Eyes

Banner

Procedure scouting bij Haaglandia 2014-2015

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Geachte ouder, speler, scout,
 
Door de ontwikkelingen van de laatste jaren binnen de jeugdafdeling bij vv Haaglandia is ook de interesse van BVO’s groter geworden. Dit is de laatste jaren geëxplodeerd tot een overload aan verzoeken. Dit heeft als gevolg dat er onrust binnen de spelersgroepen en de vereniging ontstaat.
Om al de verzoeken in goede banen te leiden is het van belang dat vv Haaglandia een duidelijke eenduidige visie heeft en richtlijnen bepaalt voor BVO’s.
Met enige trots kunnen wij u vermelden dat wij tot voor kort ook in de top 10 stonden van de beste jeugdopleidingen (amateurclubverenigingen) van Nederland.
Om ons nog verder te ontwikkelen zijn wij 4 jaar geleden een samenwerking met FC Utrecht aan gegaan. Een van de afspraken die wij met FC Utrecht hebben gemaakt is de verplichting om de interesse van een BVO voor een bepaalde speler tijdig bij hen kenbaar te maken.
vv Haaglandia geeft toestemming voor BVO activiteiten en/ of stages tussen 1 februari tot 1 mei 2015 als volgens onze procedure is gehandeld.
Uitnodigingen kunnen natuurlijk het gehele jaar verzonden worden maar deze zullen eind januari aan de spelers overhandigd worden.
Daarnaast verwachten wij dat u als respectabele BVO uw scoutingwerkzaamheden goed op orde heeft.
Wij wensen geen verzoeken meer te ontvangen na 1 mei . Dit omdat we, zoals u kunt begrijpen, dan ook bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
 
Richtlijnen / stappenplan:
Van elke BVO willen wij een lijst van scouts en /of afgevaardigden. Wij kunnen dan verifiëren of de personen die zich aanmelden uit naam van een BVO, ook daadwerkelijk bij de betreffende BVO horen. Opgave graag via de post of mail aan Technisch Directeur John van Kuijeren richten ... Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
De scouts en /of afgevaardigden van de betreffende BVO dienen zich bij Haaglandia (wedstrijdsecretariaat of de TD) aan te melden.
 
Het is bij zowel uit- als thuiswedstrijden van vv Haaglandia en van de KNVB niet toegestaan om de trainers, ouders en absoluut niet de spelers van Haaglandia aan te spreken of te benaderen.

Indien er interesse is voor een speler dan kunnen zij dit melden bij de TD
 
Haaglandia spelers kunnen na toestemming van de TD een BVO stage of BVO activiteiten volgen tussen 1 februari en 1 mei.
 
Om deze regelgeving te kunnen handhaven hebben wij geen andere keus dan de regel te stellen dat indien een Haaglandia speler voor 1 februari deelneemt aan een BVO activiteit, er een schorsing volgt van 2 weken teamactiviteit (wedstrijden en training).
 
Verzoeken voor een uitnodiging voor een gesprek of stage dienen via de TD te verlopen. Vv Haaglandia kan toestemming verlenen en koppelt dan de vastgestelde trainingsdagen terug naar de desbetreffende BVO.

De officiële uitnodiging dient in tweevoud naar vv Haaglandia (TD) verstuurd te worden waarna deze vervolgens door vv Haaglandia aan de speler - ouder overhandigd zal worden.

Eventueel verder contact en overleg zal via de TD geschieden.
 
Aan de hand van onze richtlijnen en dit stappenplan zullen wij medewerking verlenen. Indien aan een van deze richtlijnen geen gehoor wordt gegeven kunnen scouts en /of afgevaardigden verzocht worden het terrein te verlaten wat mogelijk als gevolg heeft dat er in de toekomst geen toestemming gegeven zal worden voor stages en/of uitnodigingen. Wij hopen natuurlijk dat het niet zover hoeft te komen en verwachten dat eenieder zich aan de door ons gestelde richtlijnen zal houden.
Wij vertrouwen erop u hiermee duidelijk en voldoende te hebben geïnformeerd
Namens het bestuur van vv Haaglandia,
 
Technisch Directeur Haaglandia
John van Kuijeren
06-2429 8360
 
Postadres Haaglandia
Secretariaat VV Haaglandia
Heliotrooplaan 192
2555 MD Den Haag