Lidmaatschap Beeindigen

Lidmaatschap beëindigen

Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden door dit schriftelijk, via mailadres jeugdafdeling@haaglandia.nl, kenbaar te maken. In de mail dienen de volgende gegevens opgenomen te zijn:

  • Voor- en Achternaam lid
  • Geboortedatum

De opzegging dient voor 15 juni te zijn ontvangen. Indien het lidmaatschap later wordt opgezegd, vervalt de contributieverplichting niet en dient deze voor het gehele seizoen te worden betaald.

Na ontvangst van de opzegging zal gecontroleerd worden of het lid aan alle contributieverplichtingen heeft voldaan. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Wanneer de opzegging is verwerkt ontvangt u hiervan een bevestiging.

Let op: het afmelden van een lid bij een trainer, coördinator of barpersoneel geldt dus niet! Enkel opzeggingen via bovengenoemd mailadres worden in behandeling genomen.

 

Overschrijven naar andere vereniging                  

Met ingang van 1-1-2016 heeft de KNVB de werkwijze omtrent het overschrijven van leden veranderd. Dit hoeft niet meer te gebeuren met behulp van het papieren overschrijfformulier. Overschrijven kan door je aan te melden bij de nieuwe vereniging. Via de ledenadministratie van de KNVB ontvangen wij bericht en zullen we, na controle of voldaan is aan alle financiële verplichtingen, de overschrijving goedkeuren. Wel geldt nog steeds 15 juni als einddatum voor het overschrijven. Indien je je niet voor 15 juni laat overschrijven, blijf je lid van Haaglandia en hiermee ook contributie plichtig.

 

Voor vragen kan men terecht bij jeugdafdeling@haaglandia.nl