Contributie

Ieder lid van Haaglandia is verplicht contributie te betalen voor aanvang van het aankomende seizoen.

Voor de betaling van de contributie worden GEEN acceptgirokaarten verzonden. Ieder lid dient zelf actie te ondernemen.

Voor het seizoen 2015-2016 zijn de volgende bedragen van kracht:

A tm D klasse:  275 euro
E tm F klasse:  250 euro
MP en Kabouters: 125 euro
Donateurs/Niet spelend lid: 100 euro
Inschrijfgeld nieuwe leden: 75 euro

De contributie dient voor 1 augustus te zijn voldaan. Betaling van de contributie kan door storting op bankrekeningnummer: NL50ABNA0516568310 tnv vv Haaglandia ovv Naam speler, geboortedatum en ‘contr 15/16′.

Indien u gebruik maakt van de Ooievaarspas dan dient deze voor 1 augustus gescand te zijn. Hiervoor kunt u iedere donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur terecht bij de Administratie en op zaterdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Indien de contributie niet voor 1 augustus 2015 is voldaan, wordt deze verhoogd met 50 euro administratiekosten. Ook is deelname aan trainingen/wedstrijden of andere activiteiten van Haaglandia niet toegestaan tot het moment dat de contributie is voldaan.

Indien na deze verhoging geen betaling wordt ontvangen voor 1 oktober, zal naast het niet mogen deelnemen aan activiteiten, de vordering overgedragen worden aan het incassobureau en zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de speler.

Nieuw aangenomen leden komen pas voor opstelling in aanmerking nadat zij de contributie en het inschrijfgeld hebben voldaan.

Voor vragen en of meer informatie of het treffen van een betalingsregeling kunt u via de mail secretaris@haaglandia.nl bij ons terecht.
Bedankt voor uw medewerking.

Hoofdbestuur vv Haaglandia