Single Blog Title

This is a single blog caption

Buitengewone Algemene Ledenvergadering vv Haaglandia

Het bestuur van Haaglandia wil al haar leden uitnodigen tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 september aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van Haaglandia.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. vaststellen agenda
 3. Mededelingen vh bestuur
 4. Binnengekomen stukken
 5. Notulen vorige ALV
 6. Financiën (presentatie 2014-2015, presentatie 2015-2016, presentatie 2016-2017, decharge gevoerde beleid).
 7. Ontbinding vereniging (besluit)
 8. Aftreden huidig bestuur
 9. Aanstellen Vereffenaars (besluit)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De financiële jaarstukken kunt u per mail via raimond@rradministratie.nl opvragen. Deze zullen u worden toegezonden.

In verband met de vakantie, en tevens op de vergadering verplichte aanwezigheid, van penningmeester Raimond Touw vanaf 12 september is ervoor gekozen om de vergadering op 9 september te houden. Hiermee kan echter niet de termijn van minimaal 2 weken aangehouden worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

De BALV is enkel toegankelijk voor leden van Haaglandia.

 

Leave a Reply